Over de HVL

De Historische Vereniging Loppersum werd op 19 December 1985 opgericht. Het doel van de vereniging was (en is nog steeds) volgens de statuten:

…het bevorderen van de kennis van de historie in het algemeen en die van de dorpen Loppersum, Wirdum en Garrelsweer in het bijzonder en al hetgeen daarmede samenhangt en verband houdt in de meest ruime zin des woords.

In de loop van de jaren heeft de vereniging haar focus verlegd. Ze is haar aandacht wat meer gaan richten op het dorp Loppersum zelf.

En niet alleen het bevorderen van de kennis van de historie is haar doelstelling, maar ook het documenteren en vastleggen van die historie. Zo heeft de vereniging een boek uitgebracht over de Lopster architect Oeds de Leeuw Wieland en een boek over het werk van fotograaf Willem Frederik Pastoor, plattelandsfotograaf te Loppersum.