Expositie: 160 jaar Rederijkerskamer Sappho

Rederijkerskamer Sappho bestaat 160 jaar. De vereniging viert dat met een tijdelijke expositie in De oude slagerij in Loppersum, die op 6 oktober geopend is.

Op de expositie zijn foto’s te zien van roemruchte voorstellingen en optredens, documenten zoals het notulenboek en tekstboekjes van voorstellingen, verschillende affiches, kostuums en andere voorwerpen. Pronkstuk van de tentoonstelling is het 130 jaar oude vaandel van de rederijkerskamer, dat jarenlang verloren werd gewaand. Na een intensieve zoektocht is het vaandel, weliswaar in verwaarloosde staat, toch teruggevonden. Het heeft een ereplek in de tentoonstelling. Ook een briefwisseling met Agatha Christie, naar aanleiding van een onopgeloste moord in een door haar geschreven toneelstuk, is te bezichtigen.

Op 6 oktober 1860 hield het toen nog naamloze ‘reciteercollegie te Loppersum’ haar eerste vergadering. Belangrijkste doelstelling in die tijd was om de leden te oefenen in het Algemeen Beschaafd Nederlands, naast het Gronings dat in die tijd de omgangstaal was. De tentoonstelling biedt een breed overzicht van een veranderende vereniging in een veranderende tijd: van het toelaten van de eerste vrouwen tot modern locatietheater.

De tentoonstelling is ingericht door Harry van der Klei en Annette Sins en zal tot begin december te bezichtigen zijn.