Koopakte kerkbank uit 1784 van Hervormde kerk Loppersum

Verkoopakte

In 1784 is er een kerkbank gekocht door de toenmalige predikant, Luppo Uddema van de hervormde kerk Loppersum.In Gebracht door dhr B Huizing en geschonken door mw Anneke Glas.

Gegevens akte: In 1784 werd er een verkoopakte gepasseerd door Dr.Ansuma,Rigter te Aduard en onderhorige dorpen (te verglijken met de huidige notaris). Verkoper waren Ds.van der Tuuk,predikant te Groningen die ook was gemachtig om voor andere familieleden/eigenaren op te treden.Het te verkopen object bedroeg een kerkbank in de hervormde kerk te Loppersum met een nauwkeurige omschrijving van de plek waar deze zich bevond. Koper was de toenmalige predikant in Loppersum Ds. Luppo Uddema voor de koopsom van 34 Carolusguldens. de verkoopakte is officieel gewaarmerkt door een indrukwekkend lakzegel. Waarde Carolusgulden :maandloon van een scheeptimmerman in 1784 bedroeg ergens tussen 25 en 50 carolusguldens zonder aftrek van materiaalkosten In gebracht door B.Huizing en geschoken door Mevr Anneke Glas.
Gegevens akte: In 1784 werd er een verkoopakte gepasseerd door Dr.Ansuma,Rigter te Aduard en onderhorige dorpen (te verglijken met de huidige notaris). Verkoper waren Ds.van der Tuuk,predikant te Groningen die ook was gemachtig om voor andere familieleden/eigenaren op te treden.Het te verkopen object bedroeg een kerkbank in de hervormde kerk te Loppersum met een nauwkeurige omschrijving van de plek waar deze zich bevond. Koper was de toenmalige predikant in Loppersum Ds. Luppo Uddema voor de koopsom van 34 Carolusguldens. de verkoopakte is officieel gewaarmerkt door een indrukwekkend lakzegel. Waarde Carolusgulden :maandloon van een scheeptimmerman in 1784 bedroeg ergens tussen 25 en 50 carolusguldens zonder aftrek van materiaalkosten In gebracht door B.Huizing en geschoken door Mevr Anneke Glas.

Gegevens akte:
In 1784 werd er een verkoopakte gepasseerd door Dr.Ansuma,Rigter te Aduard en onderhorige dorpen (te verglijken met de huidige notaris).
Verkoper waren Ds.van der Tuuk,predikant te Groningen die ook was gemachtig om voor andere familieleden/eigenaren op te treden.Het te verkopen object bedroeg een kerkbank in de hervormde kerk te Loppersum met een nauwkeurige omschrijving van de plek waar deze zich bevond. Koper was de toenmalige predikant in Loppersum Ds. Luppo Uddema voor de koopsom van 34 Carolusguldens. de verkoopakte is officieel gewaarmerkt door een indrukwekkend lakzegel.
Waarde Carolusgulden :maandloon van een scheeptimmerman in 1784 bedroeg ergens tussen 25 en 50 carolusguldens zonder aftrek van materiaalkosten
In gebracht door B.Huizing en geschoken door Mevr Anneke Glas.

Ingescand door Chris Bomekamp  Juni 2016