Zilver in Groningen

Genieten van Zilver in Groningen
Egge Knol

Het Groninger Museum heeft in de loop van zijn ruim 130 jarig bestaan veel zilver bijeengebracht. Aangevuld met belangwekkende bruiklenen uit kerken,
waterschappen, andere musea en particulieren is nu van 19 december t/m 2011 in het Starck paviljoen een goed overzicht te zien van de kunde van de zilversmeden
en de variatie aan voorwerpen. Zilver werd veel gebruikt in de provincie Groningen:
als huisgerei, ter ere van de gilde of een bestuur, als dank en natuurlijk niet in het minst in de kerk. Veel van het zilver werd door Groninger zilversmeden gemaakt.
Zij waren vakbekwaam en kundig en maakten nagenoeg alles wat men maar wilde hebben.
Niet alles op de tentoonstelling is in Groningen gemaakt. Om uiteenlopende redenen was er ook zilver van elders. Rooms Katholieken kochten veel zilver in Antwerpen,
de Lutherse kerk van Winschoten kreeg zilver uit Danzig en het Aduarderzijlvest kreeg een grote klepkan uit Hamburg.
Omdat dit zilver eeuwen in Groningen gebruikt is, hoort het bij zilver in Groningen. In deze bijdrage worden enkele opmerkelijke zaken uitgelicht.