Molendag 2012

Molendag Loppersum

Op zaterdag 11 Juni was ook in Loppersum de molen Stormvogel open gesteld.
Naar aanleiding van de nationale molendag.
Onder veel belangstelling werd ook de gerestaureerde replica van de molen, die oorspronkelijk gebouwd is door dhr Nienhuis in 1975 ,schaal 1 op 10 gepresenteerd.

142 stormvolgel molen Loppersum 011 142 stormvolgel molen Loppersum 005

Deze replica is wederom gerestaureerd door dhr Jan Hoeksema. En de onthulling hiervan werd door wethouder Jan Stoel met goede
woorden ingeleid. Tevens sprak nog de oudste dochter Jannie Nienhuis, van de oud molenaar die op een later moment nog een info document
zal aanbieden over de historie van de molen en hun familie belevenissen.

Ook hingen er foto´s van de historische vereniging. Een vertegenwoordiger van de molenaarsvereniging sprak nog enige woorden tegen
de vrijwilligers van de Stormvogel en bood nog een certificaat aan de huidige molenaar.142 stormvolgel molen Loppersum 042

Tevens was er de uitreiking van de kleurwedstrijd. Ook werden er gedichten voorgedragen door Koos Clevering, door hem zelf gemaakt, in het Gronings en ook in het Nederlands. En deze middag werd opgeluisterd door shanty koor “de stormvogels ” met diverse liederen en begeleid door swingende muziek.

En buiten de molen werden versnapperingen aangeboden.

142 stormvolgel molen Loppersum 058