Kerstmarkt 2013

HVL trekt de aandacht op Lopster Kerstmarkt 2013

De kerstmarkt van Loppersum, de grootste van het noorden, was ook in 2013 een prachtige gelegenheid voor de Historische Vereniging Loppersum (HVL) om zich te presenteren. Zoals gebruikelijk hadden we daarvoor een grote stand tot onze beschikking. We exposeerden onder meer interessante stukken uit onze archieven, waarop we desgewenst toelichting gaven.
HVL Kerst2013 01 HVL Kerst2013 02

We konden dit jaar zeer bijzondere historische objecten laten zien. De beroemde tas van voormalig melkboer Jelke Weistra, had de vereniging van zijn kleinzoon gekregen om te tonen. Jelke Weistra was vroeger een begrip onder boeren in Loppersum en omgeving, vanwege zijn gaven in het omgaan met dieren. Veearts Dallenga riep de hulp van Weistra vaak in bij moeilijke bevallingen van koeien, schapen en paarden. Weistra had daarvoor hulpmiddelen, die hij bij zich droeg in een speciale tas, die we ‘de tas van de paardenfluisteraar’ hebben gedoopt. Daarin zat bijvoorbeeld een doosje met klein kettinkje met zaagrandjes. Onder de vele bezoekers van de stand op de kerstmarkt, waren ook enkelen die zich nog herinnerden hoe Weistra te werk ging; sommigen hadden hem ook wel eens geholpen.

HVL Kerst2013 03 HVL Kerst2013 04

De Historische Vereniging had ook belijdenisgetuigschriften gekregen van voormalig dorpsgenoot Eisse Piet Mulder. Die geschriften, stammend uit begin 1900, waren van zijn familie geweest. Ook gaf Mulder de HVL een lied ter gelegenheid van het 50 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Deze mooie archiefstukken waren te bezichtigen. Daarnaast presenteerden we de nieuwe Lopster Kroniek (2013), met daarin allerlei verhalen over Loppersum en omgeving en waarin dit jaar ook aandacht wordt geschonken aan de aardbevingen en de gevolgen daarvan voor monumenten.

HVL Kerst2013 05 HVL Kerst2013 06

De HVL kalender van 2014, die net is uitgekomen, trok eveneens veel belangstelling. Deze kalender, met mooie foto’s van het dorp – toen en nu – is te koop bij de HVL (à 7 euro), evenals de Lopster Kroniek ( 5 euro). Tot slot: de kinderkleertjes, die de HVL dit jaar kreeg van een familie uit Loppersum en die waren opgehangen, werden met bewondering bekeken. Er waren mensen die ze zelfs wilden kopen! Maar daarvoor hingen ze er niet!

HVL Kerst2013 07 HVL Kerst2013 08

De volgende expositie van de HVL vindt plaats op Koningsdag 2014.

HVL Kerst2013 09 HVL Kerst2013 10