In Memoriam

In Memoriam Piet van Hoorn

Op 10 juli is deze zomer Piet van Hoorn overleden. Hij is 92 jaar geworden.
Wij herdenken Piet in de eerste plaats als voorzitter van de Historische Vereniging Loppersum en lid van het eerste uur.

Als betrokken landbouwer had Piet in de loop van de twintigste eeuw nauwlettend gevolgd hoe de landbouw zich ontwikkelde en hoe daarmee ook de omgeving historische – onomkeerbare – veranderingen onderging. Piet was nauwgezet, realistisch en praktisch van aard. Zo is hij jarenlang voorzitter geweest van de Ruilverkavelingscommissie Stedum-Loppersum, onder wiens gezag het hele gebied op de schop ging ter verbetering van de landbouw en tegelijkertijd was hij een zeer betrokken voorzitter van de Historische Vereniging. Hij legde daarbij eerder het accent op het ‘leren kennen en weten’, dan op behoud. Hij had een vooruitziende blik. Zijn stelregel was dat je verleden moet kennen om het heden te verbeteren.
Piet was door en door bekend in dit gebied waar hij zich in 1955 met zijn gezin vestigde aan de Hemerterweg. Geboren op 16 mei 1920 te Pieterburen boerde hij van 1943 tot 1955 in Pieterszijl in het grensgebied tussen Groningen en Friesland.
Wij herinneren ons Piet als een gedreven bestuurder met een warm-kritische menselijke belangstelling die zijn schouders er onder wist te zetten, of het nu zijn bedrijf, gezin of het maatschappelijk leven in dit gebied betrof. Hij heeft veel betekend.

Het bestuur van de Historische Vereniging Loppersum.